Legalizacja pobytu cudzoziemców w Polsce

W ostatnich latach coraz więcej cudzoziemców pracuje na terenie Polski. Trzeba pamiętać, że legalizacja pobytu oraz pracy wymaga załatwienia formalności urzędowych, co wiąże się ze znajomością przepisów. Jednak wiele ludzi przybywających do Polski z zagranicy nie orientuje się w bieżących przepisach i ma duże trudności, by sformalizować swój pobyt na terenie Polski.

W takich sytuacjach warto korzystać z usług specjalistycznych firm, które specjalizują się w uzyskiwaniu pozwoleń na pobyt oraz pracę cudzoziemców.
Legalizacja pobytu cudzoziemców na terenie Polski – co trzeba wiedzieć?
Przede wszystkim powinno się zaznaczyć, że firmy zajmujące się kompleksową a także fachową obsługą cudzoziemców znacząco przyspieszają pozyskanie niezbędnych pozwoleń a także dokumentów zezwalających na legalny pobyt. W takich firmach zatrudnieni są pracownicy, którzy doskonale wiedzą, jak przejść wszystkie procedury formalne i urzędowe, aby uzyskać wszystkie odpowiednie dokumenty. A jednym z priorytetowych dokumentów, które powinien posiadać obcokrajowiec, jest karta pobytu. Jest to dokument wydawany na bazie zezwolenia na pobyt czasowy lub stały. W sytuacji pobytu stałego karta wydawana jest na aż dziesięć lat. Warto również dodać, że jest to dokument stanowiący o tożsamości danej osoby, jak również dokument podróżny, który daje możliwość cudzoziemcowi swobodne poruszanie się po krajach należących do strefy Schengen. Należy też pamiętać, że zezwolenie na pobyt czasowy wydawane jest jedynie w oparciu o uzasadnienie, które jest w odpowiedni sposób udokumentowane. Najczęściej do wniosku dołączana jest umowa z pracodawcą, co jest respektowane przez urzędy i wiąże się z pozytywną decyzją. Z usług firm, które zajmują się obsługą cudzoziemców, coraz częściej korzystają również pracodawcy, którzy zamierzają sprowadzić z za granic pracowników do swojej firmy. Dzięki skorzystaniu z specjalistycznych usług w szybki a także sprawny sposób uzyskują niezbędne dokumenty zezwalające na legalny pobyt w Polsce cudzoziemców. Warto dodać, że jedynie takie dokumenty zezwalają na legalną pracę na terenie Polski. Jest to więc rozwiązanie wygodne, które daje możliwość uniknąć wizyt w różnych urzędach. Nie jest więc zaskoczeniem, że znaczenie tej usługi ciągle rośnie i korzysta z niej zdecydowanie coraz więcej osób.

Źródło: czasowy pobyt.