Jak chronić środowisko

Sposób oddziaływania poszczególnych przedsiębiorstw na środowisko naturalne jest bardzo różny. Jedne firmy mogą praktycznie w ogóle nie wpływać negatywnie na środowisko, natomiast inne firmy mogą generować odpady, które będą doprowadzały do systematycznej degradacji środowiska. Wtedy konieczne jest specjalne sprawozdanie z ochrony środowiska, które informuje na temat możliwości postępowania z odpadami w firmie a także przekazuje do Urzędu Ochrony Środowiska informacje dotyczące norm pracy w konkretnym zakładzie usługowym.

Do grupy firm, które muszą uzyskać specjalne pozwolenie należą firmy zajmujące się przetwarzaniem odpadów, firmy z branży produkcji ciężkiej, te, które produkują elektronikę, urządzenia i maszyny, a także firmy zajmujące się produkcją niebezpiecznych gazów, cieczy i innych materiałów. Takie firmy muszą przejść pozytywnie specjalny sprawozdanie środowiskowy, który będzie dotyczył całościowego sposobu ich funkcjonowania. Raport jest sporządzany przez niezależnych fachowców, którzy wizytuje firmę i oceniają wszystkie aspekty jej działania. Wizytacja trwa zwykle kilka dni i są one w pełni poświęcone całościowej ocenie sposobu działania wybranego przedsiębiorstwa. Specjaliści bardzo restrykcyjnie oceniają, czy firma zdaje sobie sprawę z sposobu swojego działania oraz wpływu na środowisko i czy używa wszelkie możliwe środki, które będą ograniczały ten wpływ. W razie potrzeby profesjonaliści udzielają też rad, niemniej jednak tak de facto doradztwo środowiskowe dla firmy powinno być dostarczane z zewnątrz, przez firmę, która się w takich działaniach specjalizuje. Takie firmy także poddają przedsiębiorstwa ocenie i wskazują słabe strony oraz mocne strony, a w przypadku tych drugich sposoby wykorzystania tych mocnych stron na swoją korzyść. W każdym przypadku sytuacja jest rozpatrywana osobiście, gdyż sposób działania poszczególnych firm odbiega od siebie diametralnie, a zastosowane rozwiązania muszą być dobrane perfekcyjnie do specyfiki działania konkretnej firmy, do jej możliwości oraz potrzeb.

Więcej informacji na stronie: sprawozdanie z ochrony środowiska.