Czy szkolenia online są efektywne

Zgodnie z zapisem w Karcie nauczyciela godziny ponadwymiarowe to wszystkie godziny zajęć dydaktycznych lub wychowawczych, które nauczyciel spędza z uczniami. Dyrektorzy szkół często mają problem z tym, jak rozliczać nauczycielom te godziny i w jaki sposób powinny być opłacane. W wielu szkołach nauczyciele spędzają z uczniami czas na dodatkowych zajęciach mimo że nikt im za to nie płaci.

Zdarza się, że wyłącznie wówczas podczas indywidualnych zajęć niektórzy uczniowie są w stanie się czegokolwiek nauczyć. Poza rozliczaniem godzin nadliczbowych dla dyrektorów szkół problem stanowić może Statut szkoły. To najważniejszy dokument, który reguluje relacje szkoła – rodzice – uczniowie. W statucie prezentowany jest system oceniania, także ocen z zachowania. Statut szkoły musi określać jej rolę i zadania, zakres pracy nauczycieli i system rekrutacji nowych uczniów. Ułożenie statutu, który będzie realizował wszystkie wymogi prawne nie jest proste. Dlatego dyrektorzy albo wicedyrektorzy szkół biorą udział w szkoleniach, podczas których uczą się, jak ułożyć prawidłowo statut. Szkolenia dla pedagogów także mogą obejmować takie kwestie formalne, ale najczęściej dotyczą metod pracy z uczniami. W obecnych czasach w szkolnictwie widoczny jest kryzys. Nauczyciele czują, że nie są wynagradzani adekwatnie do swojej roli. Widzi się w nich przewodników, bardzo istotne po rodzicach osoby w życiu dziecka, tymczasem zarabiają grosze. Wielu nauczycieli uczy się przez całe życie – nauczyciele kończą dodatkowe studia oraz szkolenia dla nauczycieli on-line, ażeby przez cały czas podnosić swoje kompetencje. Na prawdę często nauczyciel języka polskiego kończy dodatkowe studia, ażeby uczyć przedmiotów pokrewnych, przykładowo. wiedzy o społeczeństwie albo historii. Nierzadko nauczyciel biologii uczy także chemii. Wiele nauczycieli rezygnuje z pracy w szkole uwzględniając na zarobki. Sporo z nich czuje, że wynagrodzenia nie są adekwatne do ich zaangażowania i odpowiedzialności. Dlatego dyrektorzy szkół organizują nauczycielom bezpłatne szkolenia, by co najmniej w ten sposób wynagrodzić im brak podwyżek.

Polecamy: szkolenia dla pedagogów.