Kancelaria notarialna – kiedy zwrócić się o pomoc?

Istnieje sporo sytuacji, w których niezbędna jest obecność notariusza. Trzeba zaznaczyć, że notariusz to zawód zaufania publicznego. Poświadczenia notarialnego wymagają dokumenty takie jak umowy związane z obrotem domami i mieszkaniami.

Zakres usług oferowanych przez kancelarię notarialną jest szeroki i obejmuje sporo czynności.
Kancelaria notarialna – jakie świadczy usługi?
Na samym początku trzeba zaznaczyć, że notariusz jest prawnikiem, który odpowiada za tworzenie aktów notarialnych. Na tym jednakże nie kończy się zakres kompetencji notariusza. Warto również wspomnieć, że notariusz Katowice para się sprawami klientów fizycznych, jak też przedsiębiorstw oraz spółek. Obsługa prawna firm polega na sporządzaniu dokumentów związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa. Są to umowy spółki prawa handlowego, jak także dokumenty powiązane z łączeniem oraz podziałem spółek prawa handlowego. Przy tym, notariusze wykonują również sprawozdania a także protokoły z zebrań spółek prawa handlowego. Jak się zatem okazuje, tych spraw, które wymagają obecności notariusza w firmie jest faktycznie wiele. Znacząca większość osób kojarzy notariusza z podpisywaniem umowy sprzedaży nieruchomości. Warto natomiast wspomnieć, że zgodę notarialne wskazane jest także przy zawieraniu umowy przedwstępnej. Dzięki temu zyskujemy pewność, że zapisy zawarte w tej umowie będą miały moc prawną. W związku z tym jeżeli już druga strona nie będzie chciała respektować postanowień umowy, będziemy mieli narzędzia, aby wyegzekwować zapisy zawarte w umowie przedwstępnej. Powinno się dodać, że notariusz katowice jest potrzebny również, gdy zamierzamy zawrzeć małżeńską umowę majątkową, czyli intercyzę. W praktyce oznacza ona rozdzielność majątkową współmałżonków. Co interesujące, ten rodzaj dokumentu może być zawierany zarówno przed ślubem, jak i w trakcie małżeństwa. Warto mieć na uwadze natomiast, że potwierdzenie notarialne jest konieczne przy podpisywaniu dokumentów tego rodzaju, tak aby były one respektowane przez sądy. Ponadto, notariusz Katowice pomoże nam również w sprawach spadkowych. Dzięki usługom notarialnym będziemy mogli sprawę załatwić szybciej niż w przypadku rozstrzygnięcia sądowego. Procedury w takiej okoliczności są prostsze i prowadzą do notarialnego poświadczenia dziedziczenia.

Polecamy: notariusz katowice.