Jak dokonać oceny bezpieczeństwa kosmetyku?

Wprowadzanie kosmetyków na rynek to proces skomplikowany i wymagający spełnienia wielu zaleceń prawnych. Aby kosmetyk mógł zostać wprowadzony do obrotu, musi przejść proces rejestracji oraz zyskać pozytywną ocenę toksykologiczną i ocenę bezpieczeństwa. Jakie oczekiwania musi spełnić kosmetyk, ażeby mógł zostać dopuszczony do obrotu, i co trzeba zrobić, aby wprowadzenie kosmetyku na rynek odbyło się w zgodzie z prawem?
Głównie, kosmetyk musi być zgodny z wymogami określonymi w omal.

W Polsce podstawowymi przepisami regulującymi wprowadzanie kosmetyków na rynek są Rozporządzenie Ministra Zdrowia. Kosmetyk musi być bezpieczny dla zdrowia ludzkiego i nie może wpływać negatywnie na środowisko.
Właściciele kosmetyków mają obowiązek zarejestrować swoje produkty przed wprowadzeniem ich na rynek. Rejestracja odbywa się w Priorytetowym Inspektoracie Sanitarnym, który testuje dokumentację złożoną przez posiadacza kosmetyku. W ramach dokumentacji posiadacz musi zilustrować m.in. skład kosmetyku, sposób jego produkcji, metodę pakowania i etykietowania, a także ocenę bezpieczeństwa i stabilności kosmetyku.
Ocena bezpieczeństwa to jedno z najważniejszych kryteriów, jakie musi spełnić kosmetyk. Posiadacz kosmetyku jest odpowiedzialny za przeprowadzenie oceny toksykologicznej a także oceny bezpieczeństwa własnego produktu. Ocena toksykologiczna polega na analizie składników kosmetyku i ich oddziaływaniu na organizm człowieka. Ocena bezpieczeństwa natomiast polega na ocenie, czy kosmetyk może powodować którekolwiek skutki uboczne, np. podrażnienia skóry czy alergie.
Pozytywna ocena toksykologiczna i ocena bezpieczeństwa to podstawowe oczekiwania, jakie musi spełnić kosmetyk przed wprowadzeniem na rynek. Właściciel kosmetyku musi również zadbać o prawidłowe oznakowanie własnego produktu. Oznakowanie powinno zawierać informacje o składnikach kosmetyku, sposób zastosowania, okresie ważności, oraz nazwie i adresie producenta.

Dodatkowe informacje: Ocena bezpieczeństwa kosmetyku