Czym jest faktoring

Faktoring to korzystna metoda finansowania bieżących faktur, gdy termin ich płatności jest odległy. Korzystają z niego zarówno spore firmy, jak i niezbyt duże przedsiębiorstwa. Tak de facto, nie jest istotne, jak dużą gotówką firma obraca i na jak bardzo duże kwoty wystawia faktury.

Dla faktora istotne jest to, że prowadzi sumiennie pełną księgowość i jest wiarygodna finansowo. W praktyce wygląda to tak, że przedsiębiorstwo wystawia faktury z długim terminem płatności. Może on wynosić wręcz 120 dni. W tym okresie czasu faktura jest cedowana na faktora, który wpłaca jej wartość w części lub zupełnie na konto przedsiębiorstwa. Dzięki temu można w tej samej chwili przeznaczać te środki na bieżącą działalność. A płatnik ma wiele czasu na opłacenie należności. To rozwiązanie opłacalne dla obu stron, dlatego wiele firm bardzo chętnie przystaje na taką formę realizowania płatności. Prowadząc działalność gospodarcza trzeba mieć świadomość tego czym jest faktoring i czym na pewno nie jest. Wielu przedsiębiorców błędnie utożsamia go z windykacją należności. Tymczasem faktury, które są przedmiotem faktoringu nie są przeterminowane, nie można więc w żaden sposób żądać ich spłaty. Dopiero, gdy minie termin płatności, można zacząć działania o charakterze windykacyjnym i wysyłać ponaglenia dotyczące spłaty. Faktoring dla firm jest w pełni bezpieczny i wpisuje się w legalne formy finansowania działalności firmy. Dodatkowo, może zdarzyć się tak, że firma będzie posiadać kłopot z uzyskaniem kredytu na prowadzoną działalność. Dzięki usłudze faktoringu nie musi go zaciągać, bo środki finansowe za faktury ma płacone niemal zaraz. Faktoring pozwala zachować płynność finansową i uwalnia od problemów z gotówką na bieżącą działalność. Rynek faktoringu w Polsce ciągle się rozwija i z roku na rok korzysta z niego coraz więcej przedsiębiorstw. Istnieje kilka firm faktoringu a jedną z nich jest faktoring cichy, inaczej zwany niejawnym. Każda firma może osobiście dostosować formę finansowania do swoich potrzeb. Najczęściej oferta faktoringu przygotowywana jest dla przedsiębiorstw osobiście, aby całkowicie odpowiadać na ich potrzeby.

Dodatkowe informacje: czym jest faktoring.